{gspeech style=1 language=en autoplay=1 speechtimeout=0 regist

taken executeur

p> ******Voorkom onvrede en wees wijs******* Vergoeding Als executeur krijgt u volgens de wet één procent van het vermogen van de overledene op de dag van overlijden. Maar in het testament kan ook een andere vergoeding staan, bijvoorbeeld een vast bedrag. U bent begrafenisexecuteur Dan hoeft u alleen de begrafenis of crematie te regelen. U bent beheersexecuteur Dan zijn uw taken:
  • Het regelen van de begrafenis of crematie
  • Een boedelbeschrijving maken. Dit is de basis voor de erfbelasting en verdeling van de erfenis. Ook bevat de boedelbeschrijving belangrijke informatie voor erfgenamen die nog niet zeker weten of zij de erfenis willen verwerpen.
  • Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting of begrafeniskosten. Hiervoor mag u eventueel bezittingen verkopen, ook het huis, maar alleen als er geld nodig is voor het betalen van schulden. Zo niet, dan kunt u alleen samen met de erfgenamen de woning verkopen.
  • Erfbelasting is verschuldigd over de waarde van aandelen ten tijde van het overlijden. Overleg daarom altijd direct met de erfgenamen over de aandelen. Als wordt besloten de aandelen niet te verkopen en de waarde daalt, kan dit vervelend zijn bij betaling van de aanslag van erfbelasting.
  • Als executeur bent u verplicht namens de erfgenamen aangifte voor de erfbelasting te doen. U bent dan ook aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting. Overleg met de notaris wat u het beste kunt doen. Overigens bent u als executeur (onbeperkt in de tijd) aansprakelijk voor nog te betalen erfbelasting over verzwegen buitenlandse bezittingen (bijvoorbeeld een Zwitserse bankrekening met zwart geld). Alleen als u aantoont dat u daar niets aan kan doen, kan de Belastingdienst u hier niet voor aansprakelijk stellen.
  • Ervoor zorgen dat legaten worden afgegeven of uitbetaald.
  • Aan het eind rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Dit doet u achteraf, maar het is goed als u de erfgenamen ook tussentijds hierover kunt informeren.
  • Speciale opdrachten uitvoeren (bijvoorbeeld persoonlijke papieren vernietigen of een goed tehuis voor de huisdieren zoeken).
U zorgt niet voor de verdeling van de bezittingen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de erfgenamen. U bent executeur-afwikkelingsbewindvoerder Hierbij hebt u dezelfde taken als een beheersexecuteur, maar in het testament kan staan dat u extra bevoegdheden heeft. Bijvoorbeeld het verdelen van de erfenis. Naar de notaris voor de verklaring van executele en advies Als u heeft besloten de taak van executeur op u te nemen moet u naar de notaris om een verklaring van executele te halen. Met die verklaring kunt u zich als executeur legitimeren bijvoorbeeld bij de bank en verzekeringsmaatschappijen. De notaris kan u ook helpen bij het opstellen van de boedelbeschrijving en de rekening van verantwoording. En advies geven over wat u wel en niet mag doen. Zo voorkomt u dat u aansprakelijk wordt naar de erfgenamen. Voorkom onvrede Het kan even duren voordat u klaar bent met uw taak als executeur. De erfgenamen moeten hierop wachten voor ze over hun erfenis kunnen beschikken. Daardoor en doordat erfgenamen vaak niet weten wat er bij het afhandelen komt kijken, kan er onbegrip of wantrouwen ontstaan. Zeker als u ook erfgenaam bent. Voor een goede verstandhouding met de erfgenamen is het goed hen geregeld te informeren. Dan weten zij wat er allemaal moet gebeuren en hoe lang de afwikkeling van de nalatenschap gaat duren. Hiermee voorkomt u onbegrip en wantrouwen en problemen als de erfgenamen straks zelf aan de slag moeten met de verdeling. Als het wantrouwen tussen u en de (andere) erfgenamen erg groot is, dan biedt de rechter of mediation uitkomst.
Click to listen highlighted text!