{gspeech style=1 language=en autoplay=1 speechtimeout=0 regist

fraude executeur

  • Geen categorieën

Bij executeursfraude in het afwikkelen van het om personen die gelden, goederen onroerende goederen van derden in beheer hebben en besluiten dit geld toe te eigenen.

Voor de benadeelden is het erfrecht een onbekend terrein, meestal ook voor de executeur zeker als deze een familielid is en geen enkele affiniteit heeft met het erfrecht. De benadeelden zijn zeer kwetsbaar en de executeur heeft lange tijd vrij spel.

Het opstellen van een boedelbeschrijving is voor de meeste executeurs een ramp, daar het geen onderdeel is van hun dagelijkse werkzaamheden.

Meestal beginnen de oplichtingspraktijken door de executeur ver voor het overlijden van de erflater od erflaatster. De executeur is meestal allang een vertrouwenspersoon die exact weet wat er te halen valt. En deze komt altijd met de juiste ideeën wat goed is van hem of haar erfdeel.

De modus operandi is niet zozeer het verduisteren van geld, want dat is altijd te controleren via bankafschriften en dat is onhandig want de executeur is dan snel aan te spreken. Zeker als het over pin opnames gaat en het zijn grote bedragen zoals bijvoorbeeld binnen een paar minuten voor € 10.000,- pinnen in vijf sessies van € 2000,-. Maar gerommel met cheques komt veel voor. in de bankafschriften vallen dan grote bedragen op bijvoorbeeld dat er een cheque is uitgeschreven voor € 30.000,- wie het geld Cash bij de bank heeft opgehaald staat er niet bij.
Dan moet er onderzoek plaats vinden, meestal is dat wel succesvol. Een goed onderzoeker heeft exact hoe hij dit aan moet pakken.

Een ander veelvuldig probleem is dat executeurs zeer slecht communiceren met de belanghebbende.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich dan meestal op de vraag of er vermogen is onttrokken.

Rechtsschending

Er is zeker geen reden van vrijwilligheid dat er vermogen in bewaring is gegeven, dit betekent dat art. 321 Sr van toepassing is.

Tendenties

Algemene tendentie is het toe-eigenen van goederen en gelden waarover de executeur het beheer over voert.

Het onttrekken van geld van de bankrekeningen.
Het onttrekken van geld van spaarrekeningen.
Boeken van kosten die er niet zijn.
Het weg halen van goederen, sierraden en kunstvoorwerpen
Het op slinkse wijze overwaarden van onroerend goed gebruiken voor het bouwen van een eigen huis.
Het ontkennen van zaken die zijn toegezegd.

Onderzoek

Onttrekken van gelden aan individuele bankrekeningen.

Opdracht geven aan instanties dat het bankrekening nummer is veranderd.

Ontvreemden van goederen als de erflater of erflaatster verhuisd.

Manipuleren met de boedelbeschrijving (boekhouding) ten einde een papieren werkelijkheid te creëren die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Misleiden van de andere belanghebbende (erfgenamen).

Click to listen highlighted text!