{gspeech style=1 language=en autoplay=1 speechtimeout=0 regist

executele

 

Een verklaring van erfrecht bevat onder meer wie de erfgenamen zijn, wie onterft is en of er schenkingen zijn gedaan en of er nog legaten dienen te worden betaald. In deze verklaring staat wie als executeur op gaat treden, een notaris dient dit op te stellen in het land waar de erflater of erflaatster is overleden. De meeste instanties (banken, verzekeringsmaatschappijen) nemen genoegen met een verklaring van executele.

De executeur heeft echter niet de bevoegdheid de nalatenschap te verdelen. Deze bevoegdheid ligt bij de erfgenamen en meestal de executeur daar het veelvuldig voorkomst dat deze ook erfgenaam is.

Bovengenoemde verklaring is snel door een notaris op te maken om met de afhandelingen van de erfenis te beginnen, het bevat het testament en de bevoegdheid van een eventuele executeur ( aantal sterren).

Click to listen highlighted text!