executeur mag niet doen

Even wat niet onbelangrijke zaken

    1. De executeur is niet bevoegd de verdeling van de erfenis tot stand te brengen.
    1. De inboedel te verdelen.
    1. Gelden die op een bankrekening staan aan individuele erfgenamen uit te keren (of zich zelf als de executeur ook een erfgenaam is).
  1. De executeur is niet bevoegd te handelen ten aanzien van de ‘lijkbezorging’. De kosten van de lijkbezorging behoren tot de erfenis, maar zij mogen niet geregeld worden door de executeur. De kinderen zijn de aangewezen personen om beslissingen te nemen ten aanzien van de lijkbezorging.

Het zijn maar enkel simpele gegevens maar die zeer belangrijk zijn. Zeker als het gaat om de begrafenis. Wie wordt uitgenodigd en wie niet, wordt er rekening gehouden met onterfde kinderen. En niet onbelangrijk wat mag de uitvaart gaan kosten.

Dan de zogenaamde begrafenis polissen, moeten die naar de Begrafenisondernemer?

De meeste mensen denken van wel, maar het tegendeeel is waar. Het is  gewoon een polis die bij overlijden uitkeert. De nabestanden mogen er mee doen wat ze willen.

Denk maar na, wat gaat er met de polis gebeuren als de overleden persoon zijn lichaam aan de wetenschap heeft geschonken.