Welkom op de site van research in law   Click to listen highlighted text! Welkom op de site van research in law

techniek en recht

desktop-achtergrond-met-vuurtoren-tijdens-storm-op-zee Een uitvinding is een vernuftig gevonden oplossing voor een probleem meestal in de vorm van een product. Vaak ligt er een gedachtesprong aan de basis van de uitvinding. Een uitvinding stelt de mens in staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De persoon die de uitvinding doet, wordt een uitvinder genoemd. Een 'uitvinding' is bovendien de gebeurtenis van het ontstaan van de oplossing. Voorbeelden[bewerken] Enkele voorbeelden van uitvindingen zijn:
screen-shot-2016-11-02-at-22-54-03

Een Nederlandse Computer uit 1952. Had 300 registers van 30 bits of te wel 0,001125 Mbyte

het wiel dat het mogelijk maakt zware voorwerpen te verplaatsen de lamp die het mogelijk maakt zelf licht te maken zonder vuur de stoommachine, de basis van vele andere machines morse het vliegtuig de fiets de computer de telefoon Juridisch begrip Het juridische uitvindingsbegrip staat centraal in het octrooirecht. Zoals vaker in het recht, komt dit begrip niet precies overeen met het spraakgebruik. In essentie komt het er op neer dat de eerste vraag die wordt gesteld bij de beoordeling van een octrooiaanvrage: "is dit een uitvinding?", en daarna wordt beoordeeld of de uitvinding ook nieuw en voldoende inventief is om octrooi te verlenen. Enigszins tegen de intuïtie in is een juridische uitvinding dus niet inherent nieuw. Wat is een uitvinding dan wel? In het Europees Octrooiverdrag, en de daarop afgestemde Nederlandse Rijksoctrooiwet, staat een lijst van vier soorten materie die "als zodanig" wordt uitgesloten, bijvoorbeeld ontdekkingen als zodanig en software als zodanig. In navolging van een oude Duitse traditie is in de rechtspraak uitgemaakt dat "als zodanig" het tegendeel is van "technisch". Daardoor zijn bijvoorbeeld business methods (zakelijke methodes) in Europa bij gebrek aan technisch gehalte niet voor octrooi vatbaar, in tegenstelling tot de Verenigde Staten . De beoordeling van het technisch gehalte is niet altijd eenvoudig. Zo is er een controverse of software altijd, soms of nooit technisch is. Door dit soort moeilijkheden huldigen de Britten de opvatting dat het uitvindingsbegrip een van die magische juridische begrippen is die zich nimmer in een gesloten definitie laat vangen.
Click to listen highlighted text!