Welkom op de site van research in law   Click to listen highlighted text! Welkom op de site van research in law

nieuws

Klachten deurwaarders

Een gerechtsdeurraarder

Rond 1700 deurwaarder met cliënt

Het komt de laatste jaren steeds vaker voor dat deurwaarders (tijdelijk) uit hun functie worden gezet. De schorsingszaak toont aan dat de ruim tweehonderd deurwaarderskantoren in ons land het momenteel financieel zwaar hebben. Maar liefst de helft van de kantoren zou niet aan de solvabiliteitseisen voldoen. „Vele tientallen daarvan zijn in feite technisch failliet”, meldde een ingewijde al eerder aan De Telegraaf. Toezichthouder BFT zou niet al te hard durven optreden, waardoor het toch al wankele aanzien van de beroepsgroep nog verder wordt aangetast. Het aantal rechterlijke vonnissen dat deurwaarders moeten uitvoeren, door bijvoorbeeld beslag te leggen bij een schuldenaar, is afgelopen jaren drastisch teruggelopen doordat schuldeisers wegens gestegen griffierechten afzien van een gang naar de rechter. Bij schulden tot zo’n vijfhonderd honderd euro loont het nauwelijks nog de moeite om naar de rechter te stappen.

De Beslagvrije voet

RP-T-1922-57Waar moet een deurwaarder aan denken.

Ieder persoon In Nederland heeft recht op een bestaansminimum. Als er beslag wordt gelegd moet er rekening worden gehouden met de zogenaamde beslagvrije voet zie hiervoor de art. 475 c t/m 475 d Rv.

Vraag zo spoedig mogelijk om alle belangrijke gegevens voor het berekenen van de beslagvrije voet.
Leg uit waarom het belangrijk is dat de schuldenaar de geëxecuteerde die gegevens verstrekt.
Controleer de gegevens, de gegevens die ontbreken nogmaals een verzoek.
Deel de schuldenaar per brief (geen e-mail) hoe de beslagvrije voet tot stand is gekomen.
Gebruik normaal Nederlandse taal, zodat iedereen het kan begrijpen.
Als de schuldenaar een gesprek wil moet u hiermee akkoord gaan.
Als de schuldenaar zelf de beslagvrije voet wil berekenen verwijs naar de mogelijkheden van rekenprogramma's.
Corrigeren dient altijd met terug werkende kracht te geschieden.
Hou rekening met inkomsten waarop geen beslag kan worden gelegd.
Op vakantiegeld kan sinds kort geen beslag meer worden gelegd, geef dit aan.
Behandel de schuldenaar correct, het zijn ook u, gerechtsdeurwaarder, inkomsten waarvan u moet leven.

U legt beslag op inkomsten.

Ieder persoon In Nederland heeft recht op een bestaansminimum. Als er beslag wordt gelegd moet er rekening worden gehouden met de zogenaamde beslagvrije voet zie hiervoor de art. 475 c t/m 475 d Rv.

Vraag zo spoedig mogelijk om alle belangrijke gegevens voor het berekenen van de beslagvrije voet.
Leg uit waarom het belangrijk is dat de schuldenaar de geëxecuteerde die gegevens verstrekt.
Controleer de gegevens, de gegevens die ontbreken nogmaals een verzoek.
Deel de schuldenaar per brief (geen e-mail) hoe de beslagvrije voet tot stand is gekomen.
Gebruik normaal Nederlandse taal, zodat iedereen het kan begrijpen.
Als de schuldenaar een gesprek wil moet u hiermee akkoord gaan.
Als de schuldenaar zelf de beslagvrije voet wil berekenen verwijs naar de mogelijkheden van rekenprogramma's.
Corrigeren dient altijd met terug werkende kracht te geschieden.
Hou rekening met inkomsten waarop geen beslag kan worden gelegd.
Op vakantiegeld kan sinds kort geen beslag meer worden gelegd, geef dit aan.
Behandel de schuldenaar correct, het zijn ook u, gerechtsdeurwaarder, inkomsten waarvan u moet leven.

 

 RechtbankWij hebben in Nederland een prachtig rechtssysteem, daar mankeert niets aan. Bij de kantonrechter waar personen in een civiele zaak zelf mogen optreden zonder verplichte advocaat gaat er veel fout. Dat merkt je als de ander partij een advocaat is.  En juist die advocaat is gedagvaard om zijn declaratie gedrag. En daar zit het pijnlijke punt van het rechtssysteem. Die rechter is vroeger advocaat geweest, die kent de klappen van de zeep, die weet dat er met een vork wordt geschreven in declaraties. In dit geval ging het inderdaad over declaraties, daarover straks meer.

Je maakt geen kans, want dan zou het systeem in elkaar donderen, dan moet er echt worden gewerkt en wat te denken over de bijbanen van rechters?

Wordt vervolgd

foutje in de software

SK-A-1562Een foutje in de Software een miljoen euro verdwenen. Het ging pas opvallen waarschijnlijk toen de deurwaarder ging pinnen en de mededeling kreeg "uw saldo is niet toereikend". Nee dat zal het niet zijn geweest. Het zal wel een klant zijn geweest die nu wel eens geld wilde zien, wat de deurwaarder voor hem had geïnd. 

Nu is het al zeer moeilijk om geld van een deurwaarder te krijgen laat staan als het geld is verduisterd.

Maar is dit geval nu uniek? Nee, regelmatig komt het voor dat deurwaarders maar wat doen wat hun goed acht de mensen hebben er toch geen verstand van is de kwalijke gedachte. Ongekend, bij mensen geld innen en vervolgens het geld niet afdragen aan de opdrachtgever.

We noemen dat gewoon oplichting.

 

foute deurwaarders

Een overzicht van deurwaarders die de wet overtreden.

Maakt een gerechtsdeurwaarder een fout dan dient u hem in privé aan te spreken. Betreft het een kandidaats gerechtsdeurwaarder, dan dient u op te zoeken onder welke gerechtsdeurwaarder de kandidaat werkt en deze weer aan te schrijven.

J. van der Voort van GGN

Legt beslag op pensioenen zonder rekening te houden met de beslag vrije voet, Stelt dat de schuldenaar naar zijn inzicht voldoende heeft aan zijn AOW. Binnen kort wordt een vonnis verwacht.

W. van Rijckevorsel van Vismans Gerechtsdeurwaarders

Onrechtmatige daad, bij het inleiden van een kort geding. Vond het niet opportuun de gedaagde partij in te lichten en te bespreken zijn belemmeringen over een beslag.

Terwijl altijd hoor en wederhoor moet geschieden.

Al de argumenten van de heer W.. van Rijckevorsel hebben geen doel getroffen.

Client heeft een schade van geschat van € 2000,-

Een dagvaarding wordt ingeleid bij de rechtbank Breda, daar W. van Rijckevorsel in privé dient te worden aangesproken.

R. Vismans (kandidaat geschil).

Betekening in Frankrijk, gerechtsdeurwaarder in Frankrijk snapt er niets van. En Vismans laat de boel de boel maar wil wel en zelf onder grote druk dat de rekening door de opdrachtgever wordt betaald. Nog steeds is de zaak niet opgelost wel vele malen toegezegd om tot een oplossing te komen. Echter er blijven wel herinneringen in de bus vallen.

W. van Rijckevorsel van Vismans Gerechtsdeurwaarders

Stuurt rekeningen (enkele honderden euro's)  aan zijn cliënten zonder overleg of deze kosten wel gemaakt mogen worden

Karansingh Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam

Legt beslag op een pensioen terwijl partijen met koude uitsluiting zijn gehuwd. Voor een deurwaarder is het simpel om dit te verifiëren. Maar het was natuurlijk mooi meegenomen. 

Wordt vervolgd

T. van Loon (onrechtmatige daad).

P. van Tegelen-Soetenaar (ontruiming en herstelkosten).imagesDEN HAAG - Het gerenommeerde incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor BSR, met vestigingen in Den Haag en Rotterdam, is in rep en roer nu de twee deurwaarders van het bedrijf met onmiddellijke ingang zijn geschorst wegens wantoestanden.

De klantenrekening van het bedrijf, waarop schuldenaars geld voor de schuldeisers storten, blijkt nagenoeg leeg. Volgens ingewijden is er sprake van een tekort van maar liefst een miljoen euro. De problemen zouden zijn ontstaan door een verouderd softwaresysteem van het deurwaarderskantoor, hetgeen de twee zwaar wordt aangerekend.

Het hierdoor ontstane ’bewaringstekort’ wordt in deze beroepsgroep als een doodzonde beschouwd. Onder zowel de opdrachtgevers als onder de mensen bij wie het kantoor, met zo’n 75 medewerkers, geld incasseerde is grote onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen. „Zo’n groot tekort krijg je niet makkelijk weer aangezuiverd”, weet een collega-deurwaarder.

BSR incasseert onder andere niet betaalde verkeersboetes, achterstallige premies voor zorgverzekeraars en openstaande rekeningen voor grote telecom- en thuiswinkelbedrijven.

De twee geschorste deurwaarders zijn volgens de beroepsorganisatie KBvG Thomas Stolker en Robert van Hemert. Volgens de advocaat van Stolker lopen er inmiddels twee onderzoeken naar het tekort. „Zowel intern als extern wordt de zaak tegen het licht gehouden. Het lijkt een onnodige situatie, aangezien het kantoor uitstekend draait. Ook is er een herstelplan in werking getreden om het tekort aan te vullen”, Aldus Kees van der Burg, die de schorsing van zijn cliënt „dramatisch” noemt.

Stolker was bij de oprichting van het kantoor in 1984 - als de S in BSR – betrokken. Van Hemert is naast deurwaarder ook bestuurder van het kantoor.

De schorsing voor een half jaar komt na een klacht van toezichthouder BFT, waar gerechtsdeurwaarders elk kwartaal hun boekhouding moeten laten controleren. Het BFT kan echter in verband met zijn wettelijke taak geen nadere uitleg geven over de achtergronden, aldus een woordvoerder.

Opmerkelijk is dat de mannen al geschorst zijn voordat de klacht inhoudelijk is behandeld door de tuchtrechter voor Gerechtsdeurwaarders. „Dat zegt iets over de urgentie van de zaak. Zoiets gebeurt zelden”, weet een ingewijde. Wel is er inmiddels een waarnemer op het kantoor aangewezen, die per brief aan opdrachtgevers van BSR heeft laten weten dat er sprake is van een ’substantieel bewaringstekort’ en dat het saldo ontoereikend is om betalingen te doen. „De twee zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort en ze zijn druk doende met aanzuiveren, heb ik begrepen”, zegt waarnemer Jongejan. In het uiterste geval draait de belastingbetaler op voor het resterende tekort.

Bij het deurwaarderskantoor aan de Riouwstraat in de Haagse Archipelbuurt wilde gisteren niemand reageren op de schorsing van de twee deurwaarders.

De geschorste Stolker, die al ruim 38 jaar deurwaarder is, beschrijft BSR op internet als betrouwbaar, transparant en rechtvaardig. Ook schrijft hij daar over zijn passie voor duiken en een verre duikreis van tien weken naar Australië en Nieuw-Zeeland die hij eind dit jaar op het programma heeft staan.

 

Click to listen highlighted text!