Welkom op de site van research in law   Click to listen highlighted text! Welkom op de site van research in law

legitieme portie

zwart-schaapHoe groot is de legitieme portie.Om de massa van de erfenis te bepalen, wordt gekeken naar het saldo van erfenis en schulden, plus alles wat tijdens het leven van de erflater is geschonken. Alles naar de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden. Dit is zeer belangrijk.

Voorbeeld: moeder heeft twee kinderen X en Y. Moeder schenkt het huis aan X in 2002 de waarde was toen € 250.000,- . Moeder overlijdt in 2015, het huis is dan waard  € 550.000,-. De legitieme massa neemt op het moment van overlijden toe tot € 550.00,-.  Als Y alleen recht heeft op de legitieme portie krijgt Y een bedrag van € 138.500,- en niet € 62.500. Let op de schenking is gedaan voor 1 januari 2003.

Erfenissen en de schenkingen tijdens het leven
Bij het bepalen van de erfenis wordt rekening gehouden met de eventuele schenken tijdens het leven. Een aantal regels op een rijtje:

1. De 180 dagen termijn

Schenkingen die gedaan zijn binnen 180 dagen vóór overlijden worden door de belastingdienst gezien als verkrijging uit de nalatenschap. Dat betekent dat hierover successierechten moeten worden betaald.

2. Schenkingen vóór 1 januari 2003

Schenkingen vóór 1 januari 2003 worden verrekend met het erfdeel, tenzij de inbreng is uitgesloten bij schenkingsakte of testament.

3. Schenkingen na 1 januari 2003

Een schenking door een ouder aan zijn kind wordt niet automatisch als voorschot op het erfdeel beschouwd. Als u niet wilt dat het ene kind wordt bevoordeeld boven het andere, dan moet u bij de schenking of per testament laten vastleggen dat de schenking later onderling moet worden verrekend en dus ingebracht in de erfenis. Er zal altijd moeten worden getoetst of het niet bevoordeelde kind tekort komt. Hij heeft namelijk minimaal recht op het legitieme deel in de nalatenschap.

Gevolgen schenking voor de legitieme portie

Zoals aangegeven, mag de legitieme portie door schenkingen niet worden aangetast. Uitzondering hierop zijn giften die niet bovenmatig zijn, giften van een partner aan zijn of haar partner. Een erflater kan legitimarissen niet dwingen om vooraf aan zijn overlijden in te stemmen met de schenkingen en geen beroep te doen op de legitieme portie. Na het overlijden kunnen erfgenamen overigens daarmee wel instemmen.

De onterfde het bekende zwarte schaap, maar is dit zo? Neem eens contact op.

Het betekent niet dat de niet onterfde alles mag doen, zij kunnen zelfs hun erfdeel verspelen aan de onterfde.

2258378152

 

Click to listen highlighted text!