Welkom op de site van research in law   Click to listen highlighted text! Welkom op de site van research in law

Het lezen waard

Marjolein Wilhelmina Augusta Odekerken

Het lezen waard

Een prachtig proefschrift vanuit een ander perspectief sociologie en criminologie naar het sociale handelen van deurwaarders.

SK-A-2298

 Titel

Het incasseren van ongenoegen
Deurwaarders en schuldenaren

The displeasure of debt collection: bailiffs and debtors
(with a summary in English)

Marjolein Wilhelmina Augusta Odekerken

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht
op gezag van de rector magnificus, prof. dr. G.J. van der Zwaan,
ingevolge het besluit van het college voor promoties
in het openbaar te verdedigen
op maandag 4 december 2017 des middags te 12.45 uur

Commentaar

SK-A-385

Deurwaarders zijn opbaar ambtenaar en ondernemer en dat roept conflicten op, om de simpele reden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomsten.

Daar zit het probleem, er is een belangenverstrengeling, een deurwaarder moet onafhankelijk, neutraal en integer zijn voor schuldeiser en schuldenaar. Zijn eigenbelang mag niet van invloed zijn. En dat is het juist wel. Deurwaarders zijn hun hoofdtaken vergeten door dit eigen belang.

De deurwaarder is als openbaar ambtenaar gebonden aan de gedragscode en de behoorlijkheidsnormen. Het gaat in totaal om tweeëntwintig normen rond de volgende vier kernwaarden:

  1. Open en duidelijk
  2. Respectvol
  3. Betrokken en oplossingsgericht
  4. De deurwaarder  in opdracht van de schuldeiser, die zijn gage betaald.

Deurwaarders zijn met hun gedragingen die zelf conflicten uitlokken in plaats van die te voorkomen of op te lossen. Het voorkómen van eigenrichting bij betalingsgeschillen naar de achtergrond verdwenen.

Met hun macht als openbaar ambtenaar doen deurwaarders maar wat om hun eigen inkomens veilig te stellen. Zoals bijvoorbeeld uit dit onderzoek blijkt dat bij het berekenen van de beslagvrije voet 75% niet juist wordt berekend. De kennis ontbreekt bij die deurwaarders lijkt het, wat onzin is omdat het juist zo makkelijk is deze juist te berekenen, maar het is direct inkomen voor een deurwaarder. Dat er tienduizenden gezinnen in de betalingsmoeilijkheden komen interesseert ze geen zier.

Het proefschrift is een stevig verhaal waarin deurwaarders netjes aan de paal worden genageld.

J. Ploeg

 
Click to listen highlighted text!