Welkom op de site van research in law   Click to listen highlighted text! Welkom op de site van research in law

arbeidsrechtimagesArbeidsrecht

Ontslagrecht

Het arbeidsrecht gaat over de regels die gelden in een dienstverband van een werknemer bij een werkgever. Uitgangspunt is dat een werkgever en een werknemer over allerlei onderwerpen zelf afspraken kunnen maken. Wanneer er onderling geen afspraken zijn gemaakt, gelden de algemene regels. Voor bepaalde zaken gelden altijd de wettelijke regels, ongeacht wat de werkgever en werknemer zijn overeengekomen. Meer informatie over allerlei onderwerpen uit het arbeidsrecht vindt u hier.

Arbeidsovereenkomst en cao
Elke werknemer heeft een arbeidsverhouding. Vaak is dit een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst

Contracten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd
Een arbeidsovereenkomst is voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een contract voor bepaalde tijd is hetz…
Meer info
Flexibele arbeidsvormen
Kenmerk van flexibele arbeid is dat het aantal te werken uren niet vast ligt. Bijvoorbeeld bij de af…
Meer info
Proeftijd en concurrentiebeding
In een contract (arbeidsovereenkomst) worden afspraken vastgelegd tussen werkgever en werknemer. Bij…
Meer info
Loon
De wet bevat diverse regels over loon. Werkgever en werknemer kunnen zelf afspraken maken over de ho…
Meer info
Pensioen
Als een werknemer stopt met werken en met pensioen gaat, moet hij of zij verzekerd zijn van een inko…
Meer info
Vakantiebijslag en vakantiedagen
Iedere werknemer heeft recht op vakantiebijslag en vakantiedagen. De hoogte van de bijslag en het aa…
Meer info
Bijzondere verlofvormen
Voor bepaalde belangrijke gebeurtenissen kan een werknemer verlof opnemen. Hoe lang dit verlof mag d…
Meer info
Arbeidstijden
Hoe lang een werknemer mag werken hangt af van leeftijd, functie en de sector waarin de werknemer we…
Meer info
Arbeid door jongeren
Jongeren behoren op school te zitten en in principe niet te werken. Een bijbaan geeft scholier…
Meer info
Gelijke behandeling
Gelijke behandeling op het werk betekent dat een werkgever een werknemer niet anders mag behandelen …
Meer info
Modellen arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst kan mondeling worden afgesproken. Het heeft echter de voorkeur om het schrif…
Meer info

Click to listen highlighted text!